Димитър Велков: Управляващото мнозинство увеличи двойно такса смет за 2023 г., връщането на надвзетата такса важи само за 2022 г.

Връщането на незаконно надвзетата такса смет за 2022 г. е победа за правото и гражданите на община Видин.

За съжаление – малка победа!

Това заяви във видеоизявление във Фейсбук Димитър Велков от "Справедливост за Видин". Ето какво още каза той:

Защото управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС-ДПС-НДСВ-БСП най-безцеремонно успя да наложи двойно увеличение на такса смет, по-високи данък сгради и данък МПС от 1 януари 2023 г.

това трябва да е ясно на видинските граждани: общината ще върне надвзетата такса смет за 2022 г., но за 2023 г. ще плащаме още по-висока такса, плюс по-високи местни данъци.

За да стане ясно, по каква схема го направиха, ще припомня накратко хронологията.

На заседание на Общинския съвет на 30 декември 2021 г. с предложение на кмета се иска увеличение на такса смет от 2 промила на 3,85 промила за 2022 г. за имоти в град Видин и от 1 промил на 3,85 промила за имоти в населените места на общината. Това предложение не се приема. Гласуват: 14 – за, 9 – против, 4 – въздържали се.

Но се приема едно друго решение № 187, отново по предложение на кмета – за промяна на Наредба на Общински съвет – Видин за определяне размера на местните данъци. С това данък сгради се увеличава от 1,2 на 1,5 промила върху данъчната оценка, увеличава се данъкът при дарение от 4 на 5 на сто и при покупка на имоти от 2,5 на 3 на сто върху оценката, както и данъците за всички видове МПС.

Прието е с обикновено мнозинство от присъстващите с 13 гласа – за, 8 – против, 4 – въздържали се.

На 7 януари 2022 г. се провежда извънредно заседание на ОбС с една-единствена точка – увеличение на такса смет. Този път е прието със 17 гласа „За“ – колкото се изискват минимално по закон. 12 общински съветници бяхме против.

Решенията за увеличение на такса смет и на данък сгради и МПС са обжалвани в съда.

И двете са отменени от Видинския административен съд, но наглостта на управляващите Общината и Общинския съвет продължава!

Те оспорват двата съдебни акта пред Върховния административен съд, но за да са сигурни, че на всяка цена ще прокарат намерението си за по-високи данъци и такси, подготвят и реализират нова схема.

Кметът внася предложение за още едно увеличение на такса смет – от 3,85 на 4 промила за 2023 г.

На 19 октомври 2022 г. то е гласувано с: 20 гласа - за и 10 – против.

Арогантността на управляващите не спира с това!

На същото заседание е внесено предложение да се отмени решение № 187 от 30.12.2021 г. за увеличението на данък сгради и данък МПС. Но не защото изведнъж са се осъзнали и не защото съдът на първа инстанция го е обявил за незаконно. Не!

Това решение се отменя, но се приема ново изменение на Наредбата, с което данък сгради се увелича повече: не от 1,2 на 1,5 промила, а от 1,2 на 1,6 промила, а данъкът при дарение вместо от 4 на 5 на сто, се променя от 4 на 6 на сто. Увеличението на данък МПС също се допълва според мощността на автомобилите.

Проието е със 17 гласа – за, 9 – против.

Общинските съветници от „Справедливост за Видин“ сме гласували против всички тези предложения и активно сме отстоявали позицията си по време на заседанията на Общинския съвет.

Увеличението на такса смет и на данък сгради и МПС е гласувано от едно странно мнозинство в Общинския съвет: ГЕРБ-СДС-ДПС-НДСВ и БСП (в лицето на Величко Кирилов и бившия партиен председател Пламен Трифонов).

Това мнозинство не е анонимно и в протоколите от заседанията може да се види поименно кой как е гласувал. Протоколите са публични и призовавам видинските граждани да прочетат кои 20 общински съветници са подкрепили предложенията на кмета за увеличените данъци и такси.

Защото равносметката от тези ходове на управляващите, както вече казах, е следната:

От 1 януари 2023 г. живеещите във Видин плащаме двойно по-висока такса смет, а живеещите в селата – четири пъти по-висока. Всички плащаме по-висок данък сгради и данък МПС. И те няма да бъдат намалени или да бъдат връщани надвзети суми. Защото със съдебния акт на Върховния административен съд е обявено за незаконно повишението на такса смет само за 2022 г. и общината ще връща незаконно надвзетата такса само за миналата година.

Накрая ще посоча още нещо: Според разчетите на Общината само от увеличението на данък сгради и данък МПС в общинския бюджет ще влязат с 1,2 млн. лв. повече. Това са пари, които ще бъдат платени от видинските граждани. Защото обикновените хора за пореден път ще бъдат изтръскани като брашнен чувал, за да пълнят бюджета, защото това общинско ръководство не успя да доведе поне един голям инвеститор, който да осигури работни места и да плаща данъци тук. Защото когато има икономика, ще има работа, ще има приходи в бюджета.